Acte necesare

TERENURI

Acte necesare pentru evaluarea terenurilor libere de construcţii:

 • Act de proprietate
 • Încheiere de intabulare
 • Extras de carte funciara pentru informare
 • Plan de încadrare in zonă (scara 1:5000)
 • Plan de situaţie (scara 1:2000 / 1:500)
 • Fişa bunului imobil
 • Certificat de urbanism
 • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare

APARTAMENTE

Acte necesare pentru evaluarea apartamentelor

 • Act de proprietate
 • Încheiere de intabulare
 • Extras de carte funciara pentru informare
 • Memoriu tehnic cadastru
 • Plan de amplasament si delimitare (scara 1:200 / 1:500)
 • Fisa bunului imobil
 • Releveu apartament
 • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare

CONSTRUCTII

Acte necesare pentru evaluarea construcţiilor (construcţie + teren)

 • Act de proprietate
 • Încheiere de intabulare
 • Extras de carte funciara pentru informare
 • Plan de încadrare in zona (scara 1:5000)
 • Plan de situaţie (scara 1:2000 / 1:500)
 • Autorizaţie de construire / desfiinţare
 • Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
 • Certificat de urbanism
 • Memoriu tehnic arhitectura
 • Memoriu tehnic rezistenta
 • Fisa bunului imobil
 • Releveu pe fiecare nivel al construcţiei
 • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare