Etape

Etapa 1 – Raport de evaluare – analiza documentelor

 • solicitarea de documente de la proprietar/client care atesta dreptul de proprietate asupra proprietăţii analizate.
 • identificarea drepturilor de proprietate care sunt evaluate: ce conţine proprietatea, cine este proprietar, daca exista sarcini.
 • identificarea eventualelor neconformităţi din documente sau încălcări ale legislaţiei in vigoare.

Etapa 2 – Raport de evaluare – inspecţia proprietăţii

 • identificarea proprietăţii.
 • inspecţia fizica a proprietăţii de evaluat: identificarea si analiza amplasamentului si construcţiilor, aprecierea stării tehnice.
 • fotografierea proprietăţii.
 • discuţii cu proprietarii/clienţii. 

Etapa 3 – Raport de evaluare – corelarea informaţilor din primele doua etape si alte surse

 • utilizarea evaluării: scopul si ce tip de valoare trebuie determinata (valoarea de piaţă este cel mai obişnuit tip de valoare asociat cu evaluarea proprietăţilor).
 • informaţii despre costuri de înlocuire si/sau reparaţii.
 • informaţii despre tranzacţii realizate cu proprietăţii comparabile sau despre oferte de tranzacţionare.
 • informaţii despre veniturile generabile de proprietăţile comparabile.
 • se stabilesc limitele si ipotezele care vor sta la baza elaborării raportului; se deduc si estimează condiţiile limitative specifice obiectivului de care trebuie sa se tina seama la derularea tranzacţiei.
 • se stabilesc ce metode de evaluare sunt adecvate pentru determinarea valorii proprietăţii imobiliare de evaluat.

Etapa 4 – Raport de evaluare – întocmirea raportului de evaluare 

Prin raportul de evaluare, evaluatorul, prezintă opinia sa cu privire la proprietatea evaluata. Arata clar si explicit datele care au stat la baza evaluării. Prezintă procesele analitice care au fost parcurse pe timpul evaluării.

Evidenţiază informaţiile relevante despre proprietatea analizata. Raportul de evaluare este un document prin care evaluatorul informează clientul cu privire la rezultatele analizei sale, exprimând o opinie clara si neechivoca.

Este document întocmit strict intre evaluator si client.
Raportul de evaluare trebuie să fie obiectiv si evaluatorul trebuie să se asigure că nu există conflicte de interese, nu este influenţat de presiuni din partea clientului sau a unei terţe persoane, pentru a prezenta un rezultat predestinat al evaluării.