Etape

Evidenţiază informaţiile relevante despre proprietatea analizata. Raportul de evaluare este un document prin care evaluatorul informează clientul cu privire la rezultatele analizei sale, exprimând o opinie clara si neechivoca.

Este document întocmit strict intre evaluator si client.

Raportul de evaluare trebuie să fie obiectiv si evaluatorul trebuie să se asigure că nu există conflicte de interese, nu este influenţat de presiuni din partea clientului sau a unei terţe persoane, pentru a prezenta un rezultat predestinat al evaluării. 

Page 2 of 2 | Previous page